Protiv panična rasveta

Sistem protiv panične rasvete veoma je važno sistemsko rešenje koje se u skladu sa zakonom treba nalaziti unutar svakog objekta bez obzira na njegovu namenu ili stanje.

 


Suštinski razlog za montažu protiv panične rasvete je potreba da se prisutnima unutar objekta ukaže na postojeće evakuacione puteve, lokaciju aparata za ručno gašenje požara ili elemenata za ručnu signalizaciju alarma unutar prostora.

 

Zakonska regulativa Republike Srbije koja se tiče protiv panične rasvete delimično se poziva na stari Pravilnik o tehničkim merama za elektronergetske instalacije u prostorijama sa posebnim uslovima (Sl. list SFRJ 25/67) i na još uvek aktuelni Pravilnik otehničkim normativima za električne instalacije niskog napona kojima se ne definišu potrebni parametri najpre za odabir a kasnije i isporuku i montažu sistema protiv panične rasvete.

 

U želji da svojim korisnicima damo aktuelna tehnička rešenja koja su priznata kako u našoj zemlji tako i u svim zemljama sveta predlažemo tehnička rešenja koja u skladu sa Evropskim standardom EN1838 ali i Britanskim BS 5266 standarom. Navedeni standardi propisuju kako znaci postavljeni na rasveti trebaju da izgledaju, kontrast između boja nalepnice, minimalnu dimenziju protivpanične rasvete koja će se videti sa odgovarajuće udaljenosti, minimalnu količinu osvetljenja, lokacije na kojima je potrebno montirati protivpaničnu rasvetu, način implementacije opreme tj. sistemskog rešenja i proceduru za testiranje istih.

 

Svojim korisnicima u prilici smo da ponudimo sistemska rešenja kompanije Cooper za koju smo sigurni da svojim širokim spiskom proizvoda može da zadovolji svaki zahtev korisnika bilo da je reč o tehničkom zahtevu ili estetici. Na sve proizvode i sistemska rešenja kompanije Cooper dajemo garaniju od 3 (tri) godine. Kako je oprema kompanije Cooper u nešto višoj cenovnoj kategoriji u klijentima u skladu sa njihovim željama možemo predložiti i nešto jeftinija rešenja domaćih kompanija.

 

Lokacije na kojima se preporučuje montaža protivpanične rasvete:

 

- Kod svakih izlaznih vrata

- Kod znakova za smerove evakuacionih puteva

- Kod svake promene pravca

- Kod svakog mesta gde se ukrštaju hodnici

- Kod liftova

- Kod elevatora

- Kod pogonskih prostorij

- U blizini ormana za prvu pomoć

- U blizini stepeništa

- U blizini aparata sa ručno gašenje požar

- U blizini elemenata za ručnu signalizaciju požara

- Na zatvorenim parkinzima

 Privredne Komore Srbije

Član Udruženja Fizičko Tehničkog Obezbeđenja

 Alarm Prim Inzenjering | Kontakt

Alarm Prim Inzenjering

Patrijarha Varnave (Filipa Kljajića) 39, 11000 Beograd

Tel. : +381 (11) 244 76 74, +381 (11) 308 65 38

Servis : +381 (11) 308 65 38, +381 (11) 308 65 09

E-mail:  office@api.rs